Shikha Malhorta Mumbai, March 02, 2021 (News Team): Governor Bhagat Singh Koshyari presented the Vagdhara Nav Ratna Samman at Raj Bhavan to...