Sharad Ponkshe as Lokhande in Sajjan Re Phir Jhoot Mat Bolo Jalandhar, February 16, 2018 (Akash Sharma) : Post Jaya’s memory loss there...